Bedrijven/Openbare ruimtes/Gemeentes

Voor bedrijven met bv. productiefaciliteiten is het feitelijk ondenkbaar om de veiligheid voor werknemers en bezoekers niet serieus te nemen. Niet in de laatste plaats om langdurig verzuim en/of aansprakelijkheid te voorkomen. Gladde vloeren, werkplekken of trappen moeten eigenlijk standaard voorzien zijn van praktische en duurzame antislipoplossingen.

Ook openbare ruimtes behoren tot de plekken waar preventieve maatregelen moeten worden genomen tegen de kans op uitglijden. Dit kan bv. een tegelvloer van een entree van een kantoorgebouw of winkelcentrum zijn, een toegangstrap van bv. een P-garage of ander gebouw, maar denk ook aan houten toegangspaden of bruggen.

Ook gemeentes zijn verantwoordelijk voor openbare plekken waar gladheid preventief kan worden bestreden voor de veiligheid van passanten. Denk hierbij aan bv. houten bruggen, gemeentelijke zwembaden en andere openbare gebouwen en plekken die onder de verantwoording van de gemeente vallen.

Infomeer naar de praktische en duurzame antislipoplossingen van antiSLIP service.nl en handel preventief. Verminder de kans op ongelukken en voorkom aansprakelijkheid.

“Voorkomen is beter dan genezen”